Rusdanesh

شرایط انتقال دانشجو از روسیه به ایران 2024

شرایط انتقال از روسیه به ایران

شرایط انتقال دانشجو از روسیه به ایران و به طور کلی انتقال از دانشگاه های خارج به داخل در چند سال اخری چندیب بار تغییر کرده است. تا چندین سال پیش انتقالی از دانشگاه روسیه به ایران امکان پذیر بود اما به شرط گذراندن 72 واحد یعنی دو سال تحصیل. بعد از شرایط انتقالی از دانشگاه روسیه به ایران تغییر کرد و به جای 72 واحد دانشجو باید 36 واحد یعنی یک سال را میگذراند تا بتواند از روسیه به ایران  انتقالی بگیرد. در سال 2019 کلا انتقالی از روسیه به ایران ممنوع شد و دانشجو امکان گرفتن انتقالی را نداشت. تا این که قانون جدید انتقال دانشجو از خارج به داخل در سال 2021 تصویب شد و دانشجو مجدد امکان انتقالی گرفتن از دانشگاه های روسیه به ایران را پیدا کرد. 

در این صفحه می خوانید

Play Video about شرایط انتقال دانشجو از روسیه به ایران

شرایط انتقال دانشجو از روسیه به ایران

همانطور که در بالا اشاره شد طبق قانون قدیم شرایط انتقال دانشجو از روسیه به ایران به این صورت بود که دانشجو بعد  از گذراندن 36 واحد در یکی از دانشگاه های مورد تایید ایران مجاب به انتقالی از دانشگاه روسیه به ایران بود. معمولا به پردیس دانشگاه های دولتی معرفی می شد و با پرداخت هزینه مشغول به تحصیل می شد. یکی از نکات مهم درباره شرایط انتقالی از روسیه به ایران در گذشته این بود که عملا دروس خوانده شده در روسیه معادل سازی نمی شد و دانشجو مجبور بود در دانشگاه داخل کشور از ابتدا شروع به تحصیل در رشته پزشکی ، دندانپزشکی یا داروسازی نماید. از سال 2019 کلا انتقال دانشجو از روسیه به ایران و به طور کل از خارج به داخل ممنوع شد تا این که در سال 1401 مجدد بخشنامه ای در وزارت بهداشت تصویب شده که مطابق با آن انتقالی از روسیه به ایران آزاد شد. 

قانون جدید انتقال دانشجو از خارج به داخل


قانون جدید انتقال دانشجو از خارج به داخل

در سال 1401 قانون جدید انتقال دانشجو از خارج به داخل تصویب شده که طبق آن دانشجویانی که شروع تحصیل آنها بعد از ژانویه 2019 باشد می توانند از دانشگاه های خارج به داخل درخواست انتقالی دهند. شرایط انتقالی از دانشگاه روسیه به ایران طبق قانون جدید دشوارتر از قانون قبل شده است اما نکته مثبت این است که انتقال امکان پذیر شده است. 

شرایط انتقالی از روسیه به ایران طبق بخشنامه جدید 

دانشجویان می توانند درخواست انتقال از روسیه به ایران بدهند به شرط این که حتما در دانشگاه مورد تایید مشغول به تحصیل باشند و 72 واحد را گذرانده باشند و میانگین نمرات آنها 15 از 20 باشد. از نکات مهم درباره شرایط انتقالی از روسیه به ایران طبق قانون جدید این است که دانشجو باید در آزمون ارزیابی شرکت کند و نمره قبولی 60 به بالا را کسب نماید. 

انتقالی از روسیه به ایران تنها 2 درصد

طبق قانون جدید انتقال دانشجو از خارج به داخل تنها 2 درصد از پذیرفته شدگان که در آزمون ورودی نمره بالاتری را گرفته باشند می توانند در رشته های پزشکی دندانپزشکی یا داروسازی در ایران ادامه تحصیل دهند. در پایین بخش های مهم آیین نامه جدید انتقالی از دانشگاه های خارج به داخل مربطو به رشته پزشکی دندانپزشکی و داروسازی آورده شده است. جهت کسب اطلاعات از آخرین تغییرات در آیین نامه پیشنهاد می کنیم به صورت حضوری به معاونت آموزش وزارت بهداشت مراجعه نمایید. 


انتقال از دانشگاه های خارج به داخل 

آیین نامه انتقال از دانشگاه های خارج به داخل 

آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور ( با شروع تحصیل از اول ژانویه 2019) به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی داخل کشور به دانشگاه آزاد اسلامی

مصوب هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 3/5/1401

این آیین نامه در 13 ماده و 13 تبصره مطابق مصوبه جلسه 84 مورخ 3/5/1401 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص شرایط و ضوابط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته های علوم پزشکی خارج کشور به دانشگاه های داخل و مصوبه جلسه 166 مورخ 15/6/1401 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ساسیت ها و ضوابط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی خارج کشور به دانشگاه های داخل جهت دانشجویانی که از اول ژانویه 2019 در دانشگاه های مورد تاید در خارج از کشور تحصیل خود را آغاز کرده اند تدوین شده است و به مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد و با ابلاغ این آئین نامه کلیه مصوبات و آئین نامه های مغایر برای مشمولین این آئین نامه ملغی می باشد.

رای صادره در هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 3/5/1401 در مورد آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور ( با شروع تحصیل از اول ژانویه 2019) به دانشگاه های و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی داخل کشور و دانشگاه آزاد اسلامی صحیح است و به واحد های مجری ابلاغ می شود.

انتقال دانشجو از روسیه به ایران

مقدمه:

مطابق نامه شماره 1400/18191 ش مورخ 25/11/1400 دبیر محترم شورایعالی انقلاب فرهنگی، در خصوص ابلاغ مصوبه جلسه 158 مورخ 12/11/1400 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مبنی بر ساماندهی انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور و به منظور حفظ کیفیت و رعایت عدالت اموزشی و عمل به وظیفه ذاتی وزارت بهداشت در صیانت از سلامت آحاد مردم و با هدف همطرازی انتخاب دانشجویان داخل کشور به دانشجویان خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه ها و دانکشده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل کشور و داشنگاه آزاد اسلامی این آیین نامه تدوین شده است.

شرایط انتقال از روسیه به ایران

 ماده 1 – تعاریف

 1. وزارت : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 2. معاونت آموزشی : معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 3. دانشگاه داخل: دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و دانشگا آزاد اسلامی دارای مجوز از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی برای تربیت دانشجو در رشته مورد تقاضا جهت انتقال
 4. دانشگاه مورد تایید در خارج از کشور: دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور که در زمان شروع به تحصیل دانشجون در لیست داشنگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار داشته است .
 5. شورای انتقال: شورای انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور که در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود و با توجه به رشته تحصیلی ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی و شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان نسبت به پذیرشت یا رد درخواست انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور اقدام می نماید.
 6. متقاضی انتقال: داشنجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید در خارج از کشور که متقاضی انتقال به دانشگاههای داخل کشور جهت ادامه تحصیل می باشند.
 7. سامانه میخک: سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی وزارت امور خارجه که بستر الکترونیک تایید صحت صدور و اصالت مدارک صادره از مراجع رسمی خارجی توسط نماینده گی های جمهوری اسلامیبه منظور ارائه و استفاده در داخل کشور می باشد.
 8. آزمون: آزمون ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های مورد تایید در خارج از کشور جهت انتقال به دانشگاه های داخل کشور که توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طارحی و برگزار می گردد.
 9. نظام واحدی: نظام آموزش است که در آن دروس به صورت واحدی در نیمسال تحصیلی ارائه می شوند.
 10. نظام سالیانه: نظام آموزشی است که در آن دروس به صورت پیوسته (غیر واحدی) در یک سال تحصیلی ارائه می گردند.

ماده 2 – دامنه شمول

دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته های علوم پزشکی در دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت درمان خارج کشور و متقاضی انتقال به دانشگاههای داخل که از اول ژانویه 2019 بر اسلاس مستندات ویزا، خروج از کشور و گواهی شروع به تحصیل، در خارج از کشور مشغول به تحصیل شده اند.

تبصره 1: انتقال دستیاران رشته های تخصص بالینی، فوق تخصصی و دوره های تکمیلی (فلوشیپ) ممنوع می باشد.

تبصرده 2: انتقال دانشجویانی که دارای بورسیه تحصیلی (مبادلات و موافقت نامه های فرهنگی بین دولتها) می باشند به دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور ممنوع است.

ماده 3: شرایط عمومی ( انتقال از خارج به داخل )

انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاههای خارج به دانشگاه های داخل کشور منوط به احراز شرایط عمومی و اختصاصی و سایر شرایط مندرج در این آئین نامه ارائه مدارک دانشگاهی معتبر تایید شده در سامانه میخک وزارت امور خارجه، قبولی در آزمون مربوطه و موافقت شورای انتقال است.

شرایط عمومی انتقال برای دانشجویان ایرانی از دانشگاههای خارج به دانشگاههای داخل به شرح ذیل است:

3-1 خروج قانونی از کشور

3-2 نداشتن منع قانونی جهتی ادامه تحصیل از نظر قوانین و مقرارات آموزشی و نظام وظیفه عمومی در دانشگاه مبدا و دانشگاههای داخل کشور در زمان ثبت تقاضا

3-3 اشتغال به تحصیل در زمان ارائه درخواست

3-4 مورد تایید بودن دانشگاه محل تحصیل متقاضی در زمان شروع به تحصیل با توجه به مصوبات شورایعالی ارزشیابی مدارک تحصیلی، قابل دسترسی در سایت مرکز خدمات آموزشی به نشانی

Edd.behdasht.gov.ir

تبصره 1: انتقال از دانشگاههای که نام آنها در لیست دانشگاههای مورد تایید  از نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نمی باشد ممنوع می باشد.

تبصرده 2: صرفا در خصوص فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران که کشور محل خدمت والدین، فاقد دانشگاه مورد تایید از نظر وزارت متبوع می باشد، تصمیم گیری با رعایت سایر شرایط ایین نامه بر عهده شورای انتقال می باشد.

3-5 ملاک تعیین شروع به تحصیل با سه معیار تاریخ ویزا یا اقامت معتبر، خروج از کشور و حضور در کشور محل تحصیل بر اساس مستندات گذرنامه و گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر تاریخ شروع برگزاری کلاس درسی ، تعیین می گردد.

3-6 دارا بودن دیپلم 12 ساله دبیرستان و یا دیپلم 11 ساله متوسطه و گواهی پایان دوره پیش دانشگاههی یا معادل ارزشیابی شده آنها، به تایید وزارت آموزش و پرورش در رشته های تجربی و یا ریاضی فیزیک الزامی است.

تبصره: صرفا مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی که قبل از شروع به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور اخذ شده است قابل استناد می باشند.

3-7 دارا بودن مدرک تحصیلی پیش نیاز ورود به دانشگاه هر دوره برای ورود به دوره بعد که مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم تحقیقات و فناوری باشد.

..

..

انتقال از دانشگاه روسیه به ایرن پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی

ماده 8 – شرایط اختصاصی مقطع دکتری عمومی ( پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی)

انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاههای خارج به دانشگاههای داخل کشور در رشته پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی ، منوط به احراز شرایط عمومی و اختصاصی و سایر شرایط مندرج در این آیین نامه ارائه سوابق تحصیلی و ریزنمرات دانشگاهی تایید شده در سامانه میخک وزارت امور خارجه، با موافقت شورای انتقال و قبولی در ازمون ارزیابی صلاحیت علمی است.

8-1 دانشجویان که در خارج از کشور در رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی به تحصیل اشتغال دارند در صورت احراز شرایط انقال، مجاز به شرکت در ازمون ارزیابی صلاحیت علمی همان رشته می باشند.

تبصره: انتقال دانشجویان که در مقطع کارشناسی رشته داروسازی به تحصیل اشتغال دارند به دانشگاههای داخل کشور امکان پذیر نمی باشد.

8-2 دانشجویان می بایست حداقل 72 واحد درسی مرتبط در نظام واحدی یا معادل آن در نظام سالانه را به صورت حضوری با حداقل ماینگین کل نمرات 18 در رشته پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه مبدا (خارج از کشور) گذرانده باشد.

تبصره: کشورهای که سیستم نمره دهی آنها همطراز با سایر کشورها نباشد، حداقل میانگین کل نمرات واحدهای پذیرفته شده آنان در شورای انتقال تعیین می گردد.

8-3 آزمون ارزیابی صلاحیت علمی، صرفا جهت بررسی صلاحیت انتقال دانشجویان خارج از کشور به دانشگاه های داخل کشور به عنوان یکی از فرایندهای انتقال بوده، و منصرف و متفاوت از آزمونهای ورودی دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور می باشد.

8-4 آزمون ارزیابی صلاحیت علمی، توسط مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی به صورت سالانه برگزار می شود. حد نصاب قبولی 60 درصد نمره کل آزمون خواهد بود و ظرفیت پذیرش دانشگاهها توسط شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی تعیین می شود.

8-5 متقاضیانی که حدنصاب قبولی 60 درصد نمره کل آزمون را کسب نموده اند بر اساس نمره و ظرفیت های تعیین شده، امکان تحصیل در مقاطع دکتری عمومی یا کارشناسی پیوسته رشته های علوم پزشکی به شرح ذیل را خواهند داشت:

8-5-1 حداکثر تا 2 درصد از تعداد شرکت کنندگان در آزمون ارزیابی صلاحیت علیم هر سال، بر اساس بالاترین نمره، می توانند در مقطع دکتری عمومی رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه های داخل کشور در رشته / محل های تعیین شده توسط شورای گسترش دانگشاه های علوم پزشکی ادامه تحصیل دهند.

8-5-2 سایر متقاضیانی که حدنصاب قبولی 60 درصد نمره کل آزمون را کسب نمده اند ، لیکن جزو مشمولین بنده 8-5-1 (2 درصد9 نمی بانشد می توانند :

8-5-2-1 جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته رشته های علوم پزشکی موجود، در رشته/ محل های تعیین شده توسط شورای گسترش دانگشاه های علوم پزشکی انتخاب رشته نمایند. این افراد پس از دانشگا آموخته شدن در مقطع کارشناس پیوسته ، همانند سایر دانش آموختگان مقاطع کارشناسی داخل کشور از طریق شرکت در آزمونهای ورودی مربوطه امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری عمومی رشته های پزشکی ، دنداپزشکی و دارسوازی و یا مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و سپس دکتری تخصصی متناسب با رشته تحصیلی مقطع قبلی را خواهند داشت.

8-5-2-2 جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته رشته حد واسط علوم سلامت، در رشته / محل های تعیین شده توسط شورای گسرتش دانشگاه های علوم پزشکی اقدام نمایند. این گروه پس از گذراندن 76 واحد در این رشته می توانند در آزمون علوم پایه (ویژه این گروه از دانشجویان) شرکت نمایند و در صورت کسب نمره قبولی در این آزمون در مقطع دکتری عمومی رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاهای داخل کشور در رشته/محل تعیین شده تسوط شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی ادامه تحصیل دهند.

تبصره 1: حداکثر تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون علوم پایه برای متقاضیان مذکور، سه نوبت می باشد.

تبصره 2: متقاضیانی که در این آزمون نمره قبولی کسب نکرده اند می توانند در مقطع کارشناسی پیوسته رشته حد واسط علوم سلامت با گرایش پرستاری، بهداشت عمومی و سایر گرایش های علوم پزشکی دامه تحصیل دهند.

چگونه از روسیه به ایرن انتقال بگیریم

ماده 9: فرایند انتقال

درخواست انتقال به همراه ارائه مدارک لازم از طریق ثبت در سامانه انتقال مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرس EDD.BEHDASHT.GOV.IR میسر است. متقاضیانی که تا تاریخ تسلیم تقاضا بیش از یکسال وقفه تحصیلی داشته باشند، دانشجو محسوب نمی شوند و به تقاضای اینگونه متقاضیان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9-1 پس از قبولی در آزمون و ثبت نام در دانشگاه علوم پزشکی داخل کشور، امکان انتقال مجدد به سایر دانشگاهها میسر نمی باشد.

9-2 فقط مدارک تحصیلی دانشگاهی و رسمی که به تائید میخک در کشور محل تحصیل دانشجو رسیده باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

9-3 درخواست متقاضیان انتقال، پس از بررسی کارشناسی در شورای انتقال مورد بررسی قرار می گیرد و در خصوص احراز شرایط انتقال اعلام نظر می نماید.

9-3-1 رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی

9-3-1-1 پس از موافقت شورای انتقال برای شرکت در آزمون مربوطه، مراتب از طریق سامانه انتقال به ذینفع اطلاع رسانی می گردد. متقاضی موظف است شخصا نسبت به ثبت نام در آزمون که توسط مرکز سنجش و آموزش پزشکی وزارت برگزار می شود اقدام نماید.

9-3-1-2 صرفا افرادی مجاز به حضور در جلسه آزمون خواهند بود که پرونده انتقال آنها در سامانه انتقال خارج به داخل

https://mohed.behdasht.gov.ir/transition

مرکز خدمات آموزشی رسیدگی و تایید گردیده و براساس ظوابط مربوطه مجاز به شرکت در آزمون، شناخته شده اند.

9-3-1-3 منابع آزمون مذکور توسط دبیرخانه های آموزشی مربوطه و تایید شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی، تعیین و در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی می گردد.

9-3-1-4 مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی بر اساس نمره و رتبه کسب شده در آزمون و اولویتهای انتخابی متقاضیان، در قالب ظرفیت اعلام شده، اسامی پذیرفته شدگان را اعلام می نماید.

9-3-1-5 پذیرفته شدگان موظف به ثبت نام در دانشگاه پذیرفته شده داخل کشور، در اولین نیم سال تحصیلی بعد از اعلام قبولی در آزمون می باشند. در صورت عدم ثبت نام، قبولی ایشان، کان لم یکن می گردد.

دانلود فایل کامل شرایط انتقال دانشجو از روسیه به ایران pdf

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

2 پاسخ

  1. به طور کلی امکان انتقال از روسیه به ایتالیا وجود دارد ولی برای پاسخ دقیق دادن به این سوال شما برای انتقال از روسیه به ایتالیا بایدبا دانشگاه مقصد در ایتالیا مکاتبه کنید و با شرایط آنها آشنا شوید. از نظر روسیه هیچ مشکلی نیست و روسیه با انتقال از روسیه به ایتالیا موافقت می کند و مدارک لازم را به شما خواهد داد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.