Rusdanesh

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در روسیه 2024-2025

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در روسیه همه ساله منتشر می شود. دانشجویانی که تصمیم به تحصیل در روسیه را دارند باید توجه داشته باشند که حتما باید در این دانشگاه ها تحصیل کنند تا مدرکشان توسط وزارت بهداشت ایران مورد ارزشیابی قرار گیرد. تا قبل از سال 2023 دانشجو مجاز بود بخشی از تحصیل خود را در دانشگاه غیر تایید بخواند اما از سال 2023 مدارک تحصیل تنها در صورتی مورد ارزشیابی قرار می گیرد که دانشجو تمام دوره تحصیل خود را در دانشگاهی بگذراند که در لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در روسیه قرار دارد. دانشگاه های مورد تایید روسیه در شهرهای مسکو – سن پترزبورگ – کازان و نووسبیرسک قرار دارند.

در این صحفه به برسی کامل دانشگاه های مورد تایید روسیه می پردازیم. در چه دانشگاهی در چه رشته ای و زبانی مجاز به تحصیل در روسیه هستیم. آخرین لیست دانشگاه های روسیه مورد تایید وزارت بهداشت 2024 را بررسی می کنیم.

در این صفحه می خوانید

Play Video about آزمون پزشکی روسیه - آزمون ورودی پزشکی روسیه

لیست دانشگاه های تایید روسیه 2024

✳️ دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در روسیه در سال 2024-2025

در آخرین لیستی که در سال 2023 منتشر شد 8 دانشگاه در روسیه مورد تایید وزارت بهداشت ایران قرار گرفت که از این لیست یک دانشگاه به نام دانشگاه دولتی تمسک به اشتباه در این لیست قرار دارد. چرا که این دانشگاه اصلا رشته پزشکی یا دندانپزشکی ندارد. پس ما نیز این دانشگاه را بررسی نخواهیم کرد. 

لیست دانشگاه های مورد تایید روسیه

دانشگاه دولتی مسکو به نام دانشگاه لومونوسف

دانشگاه اودوکیموا مسکو که به نام دانشگاه سماشکو معروف است

دانشگاه پیراگوف یا پراگوا مسکو 

دانشگاه دولتی سن پترزبورگ که کاهی به آن دانشگاه ملی سن پترزبورگ هم گفته می شود

دانشگاه پاولوف سن پترزبورگ 

دانشگاه فدرال کازان 

دانشگاه دولتی نووسبیرسک 

نکته ⚠️ : از آنجایی که در دانشگاه های روسیه خیلی از دانشگاه ها پسوند یا پیشوند دانشگاه دولتی یا دانشگاه ملی دارند و تشابه اسمی در دانشگاه های مختلف زیاد است ما بر روی نام هر دانشگاه لینک وبسایت دانشگاه را قرار داده  ایم تا دانشجو به اشتباه دانشگاه دیگری را انتخاب نکند: 

به طور مثال در شهر نووسیبیرسک یک دانشگاه هست به نام دانشگاه دولتی نووسیبیرسک و یکی دانشگاه دولتی پزشکی نووسیبیرسک. در واقع دانشگاه دولتی نووسیبیرسک مورد تایید است نه دانشگاه دولتی پزشکی نووسیبیرسک 

✳️ دانشگاه های مورد تایید روسیه – لومونوسف

دانشگاه ملی مسکو که به نام دانشگاه لومونسف مسکو معروف است برترین دانشگاه روسیه در سطح جهان است. رتبه جهانی این دانشگاه در آخرین رتبه بندی QS رتبه ۷۵ است. تحصیل در رشته پزشکی و داروسازی دانشگاه لومونسف به زبان روسی مورد تایید وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران می باشد. 

 

شهریه دانشگاه لومونسف مسکو 

شهریه رشته پزشکی دانشگاه لومونسف مسکو ۵۱۱ هزار روبل در سال است. شهریه داروسازی دانشگاه لومونسف هم ۴۵۵ هزار روبل در سال می باشد.

آزمون ورودی دانشگاه لومونسف شامل دروس شیمی و زبان روسی می شود. 

✳️ دانشگاه مورد تایید روسیه پیراگوا

دانشگاه پیراگف یکی از سه دانشگاه پزشکی در شهر مسکو روسیه می باشد. در لیست سال 2021 وزارت بهداشت دانشگاه پیراگف مورد تایید قرار گرفت. امکان تحصیل در رشته های پزشکی – دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه پیراگف روسیه وجود دارد. ضمنن امکان تحصیل در رشته پزشکی به زبان انگلیسی نیز در این دانشگاه وجود دارد. 

شهریه دانشگاه پیراگف مسکو

شهریه پزشکی دانشگاه پیراگف به زبان روسی و انگلیسی ۴۴۰ هزار روبل در سال می باشد. شهریه دندانپزشکی دانشگاه پیراگف مسکو نیز ۴۴۰ هزار روبل در سال است. شهریه داروسازی دانشگاه پیراگف ۳۴۰ هزار روبل در سال می باشد.

✳️ دانشگاههای مورد تایید روسیه – ملی سن پترزبورگ 

دانشگاه ملی سن پتربورگ بعد از دانشگاه ملی مسکو به عنوان دومین دانشگاه معتبر روسیه در دنیا شناخته شده است و همچنین قدیمی ترین دانشگاه این کشور است. در سال 2020 دانشگاه ملی سن پترزبورگ در لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران قرار گرفت. تحصیل در رشته پزشکی و دندانپزشکی در این دانشگاه به زبان روسی و انگلیسی امکان پذیر است.

هزینه تحصیل در دانشگاه ملی سن پترزبورگ 

هزینه یک سال تحصیل در رشته پزشکی دانشگاه ملی سن پترزبورگ ۳۲۸ هزار روبل در سال است. شهریه دندانپزشکی دانشگاه ملی سن پطرزبورگ نیز ۳۲۸ هزار روبل است. 

ذکر این نکته ضروری است که برای تحصیل در دانشگاه ملی سنت پترزبورگ علاوه بر آزمون ورودی زیست شناسی مدرک بین المللی زبان روسی سطح b1 نیز نیاز است.

✳️ دانشگاه های تایید روسیه پاولوف سن پترزبورگ 

دانشگاه پاولوف سن پترزبورگ به عنوان اولین دانشگاه پزشکی این شهر همه ساله در لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در روسیه قرار داشته است. در سال 2023 نیز این دانشگاه مورد تایید ایران می باشد. تحصیل در رشته های پزشکی  و دندانپزشکی در این دانشگاه امکان پذیر است. همچنین امکان تحصیل پزشکی به زبان انگلیسی نیز در دانشگاه پاولوف سن پطرزبورگ وجود دارد. 

شهریه دانشگاه پاولوف سن پترزبورگ 

شهریه پزشکی به زبان روسی دانشگاه پاولوف سن پترزبورگ ۲۹۰ هزار روبل در سال است . شهریه پزشکی به زبان انگلیسی پاولف ۳۷۰ هزار روبل و شهریه دندانپزشکی پاولوف ۳۴۰ هزار روبل در سال است. 

✳️ دانشگاه فدرال کازان دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در روسیه

دانشگاه فدرال کازان با رتبه ۳۷۰ جهانی یکی دیگر از دانشگاه های است که مورد تایید وزارت بهداشت ایران در روسیه در سال 2020 قرار گرفته است. دانشگاه فدرال کازان همانطور که از نامش پیداست در شهر کازان واقع است. امکان تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی به زبان روسی و انگلیسی در دانشگاه کازان مهیا است. همچنین شما می توانید در رشته داروسازی دانشگاه کازان به زبان روسی تحصیل نمایید. 

شهریه دانشگاه فدرال کازان

شهریه دانشگاه کازان برای رشته پزشکی و دندانپزشکی به زبان روسی ۲۳۷ هزار روبل در سال است. شهریه پزشکی به زبان انگلیسی دانشگاه کازان ۳۸۰ هزار روبل و شهریه دندانپزشکی به انگلیسی دانشگاه کازان ۳۹۰ هزار روبل در سال است. 

✳️ دانشگاه نووسیبیرسک دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در روسیه

دانشگاه دولتی نووسیبرسک نیز یکی از دانشگاه هایی است که همه ساله در لیست دانشگاه های مورد تایید ایران در روسیه قرار دارد. در دانشگاه نووسیبیرسک امکان تحصیل در رشته پزشکی به زبان روسی و انگلیسی وجود دارد. 

در دانشگاه نووسیبیرسک در سه سال اول شما می توانید به زبان انگلیسی و بعد به زبان روسی تحصیل نمایید. 

شهریه دانشگاه نووسیبیرسک 

شهریه پزشکی دانشگاه نووسیبرسک در سال ۶۰۰۰ دلار می باشد. شهریه دوره پادفک دانشگاه نووسیبیرسک نیز ۴۵۰۰ دلار در سال است

✳️ دانشگاه مورد تایید روسیه سماشکو 

دانشگاه سماشکو اولین دانشگاه دندانپزشکی روسیه است. در اخرین تغییرات لیست دانشگاه های مورد تایید ایران در کشور روسیه 2023 دانشگاه سماشکو تنها در رشته دندانپزشکی مورد تایید می باشد. توجه داشته باشید که امکان تحصیل در رشته پزشکی و دندانپزشکی در این دانشگاه وجود دارد اما تنها تحصیل دندانپزشکی مورد تایید ایران است. 

شهریه دندانپزشکی دانشگاه سماشکو مسکو

شهریه دندانپزشکی دانشگاه سماشکو روسیه ۵۱۰ هزار روبل در سال می باشد. البته شهریه در سالهای بالاتر کمی کاهش پیدا می کند.

سوالات درباره لیست دانشگاه های تایید روسیه 2024

دانشگاه های روسیه مورد تایید ایران در شهر مسکو شامل دانشگاه لومونوسف مسکو – دانشگاه پیراگوف مسکو و دانشگاه سماشکو مسکو است.

دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت روسیه در رشته پزشکی شامل دانشگاه لومونوسف مسکو – دانشگاه پیراگوف مسکو – دانشگاه پاولوف سن پترزبورگ – دانشگاه ملی سن پترزبورگ – دانشگاه فدرال کازان – دانشگاه دولت نووسیبیرسک

دانشگاه روسیه مورد تایید وزارت بهداشت در رشته دندانپزشکی : دانشگاه سماشکو مسکو – دانشگاه پیراگوا مسکو – دانشگاه دولتی سن پترزبورگ – دانشگاه پاولوف سن پترزبورگ – دانشگاه فدرال کازان

دانشگاههای روسیه مورد تایید وزارت بهداشت در رشته داروسازی شامل: دانشگاه لومونوسف مسکو – دانشگاه پیراگوا مسکو – دانشگاه فدرال کازان

دانشگاه های مورد تایید ایران در روسیه به دو گروه رشته های زیر نظر وزارت علوم و زیر نظر وزارت بهداشت. برای مشاهده دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم به این صفحه مراجعه کنید. دانشگاه های مورد تایید ایران در روسیه وزارت بهداشت در بالای همین متن کامل توضیح داده شده است

طبق آخرین صحبت های مسئولین وزارت بهداشت لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت 2024 روسیه همان لیست 2023 می باشد و این لیست سه ساله خواهد بود

در لیست دانشگاه های روسیه مورد تایید وزارت بهداشت برای رشته های پیراپزشکی تنها دانشگاه ملی سن پترزبورگ امکان تحصیل در رشته پرستاری برای دانشجویان خارجی وجود دارد. در بقیه دانشگاه های روسیه مورد تایید وزارت بهداشت رشته پیرا پزشکی وجود ندارد.

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت روسیه شامل دانشگاه ملی سن پترزبورگ (دانشگاه دولتی سن پترزبورگ) و دانشگاه پاولوف سن پترزبورگ است.

دانشگاه های غیر تایید روسیه از نظر وزارت بهداشت ایران زیاد هستند. دانشگاه غیر تایید روسیه در شهر مسکو دانشگاه سچنوا و رودن مسکو – دانشگاه های غیر تایید روسیه در شهر سن پترزبورگ دانشگاه مچنیکوف و پدیا سن پترزبورگ – دانشگاه غیر تایید وزارت بهداشت روسیه در شهر کازان دانشگاه مدیکال کازان و در شهرهای دیگر هم تعداد زیادی دانشگاه غیر تایید روسیه وجود دارد.

دانشگاه مورد تایید ایران در روسیه از نظر رتبه جهانی دانشگاه لومونسوف مسکو می باشد. بهترین دانشگاه مورد تایید روسیه از نظر قیمت دانشگاه فدرال کازان و دانشگاه پاولوف سن پترزبورگ است. بهترین دانشگاه مورد تایید ایران در روسیه از نظر راحتی دانشگاه سماشکو مسکو است.

دانشگاه رودن تا سال 2022 در لیست دانشگاه های مورد تایید روسیه قرار داشت اما در حال حاضر از لیست دانشگاه های مورد تایید روسیه خارج شده است.

تحصیل پزشکی در روسیه

شرایط تحصیل پزشکی در روسیه 2024

تحصیل پزشکی در روسیه اولین گزینه درخواست مهاجرت تحصیلی به روسیه در بین متقاضیان ایرانی است. هزینه مناسب تحصیل در روسیه ، مورد تایید بودن تعدادی

Read More »

نظرات دانشجویان درباره مجموعه روس دانش

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

21 پاسخ

 1. با سلام و احترام
  من 2022 ورودی سچنوا بودم و بعد از دو ترم در 2023 به سماشکو انتقال گرفتم و الان دانشجوی سماشکو هستم مشکلی برای تایید مدرک ندارم

 2. باسلام داروسازی سیچنوا تایید شده یا باید منتظر موند

  1. دانشگاه سچنوا اعلام کرد که پزشکی و دندانپزشکی سچینوا به تایید ایران می رسد. اما وزارت بهداشت هنوز هیچ اظهار نظر رسمی نکرده است

    1. خود دانشگاه اعلام کرده تایید میشه. اما رایز علمی ایران در روسیه گفتن هیچ تصمیمی گرفته نشده. وزارت بهداشت هم فعلا گفتن لیستی که سال 2023 دادن برای سه سال اعتبار داره

 3. سلام عزیز،روز بخیر،آیا هنوز هم امیدی هست که بزودی دانشگاه سیچنوا تایید وزارت بهداشت بشه یا نه؟با تشکر

  1. در آخرین جلسه هفته پیش اعلام شد هنوز تصمیم جدیدی گرفته نشده است. اگر تا پایان سال لیست جدید اعلام نشه یعنی همون لیست قبل مورد تایید است.

 4. باسلام و احترام
  آیا هنوز هم امید هست که منتظر اعلام لیست وزارت بهداشت و تایید شدن سچینوا باشیم؟
  و اینکه اگه سچینوا تایید نشه امکانش هست از سچینوا به سماشکو انتقالی بگیریم؟
  شما انجام این انتقالی رو قبول میفرمایید؟

  1. تا اسفند ماه مشخص میشه که ایا سچنوا میاد به لیست یا نه. میتونید از سچنوا به سماشکو انتقال بگیرید اما در صورتی مدرکتون تایید میشه که ورودی 2022 یا 2021 باشید.

  2. سلام
   تشکر از پاسخگوییتان
   اگر دانشجویی تاپایان ترم چهارم هنوز مدرکa2رو نگرفته باشه کجا دچار مشکل میشه.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 5. سلام
  وزارت بهداشت زمان خاصی برای تائید و یا عدم تائید دانشگاه سچینوا تعیین کرده ؟

  1. وزارت بهداشت معمولا هر سال تا اسفند ماه لیست سال آینده رو اعلام میکنه. اگر تا اسفند اعلام نشه یعنی برای سال اینده لیست همون لیست سال گذشته خواهد بود

 6. لیست جدید دانشگاههای مورد تایید روسیه کی اعلام می شود؟ درسته که میگن تو لیست جدید دانشگاه سچنوا در دانشگاه های تایید روسیه قرار گرفته؟

  1. طبق اعلام وزارت بهداشت لیست اخیر سه سال اعتبار دارد و لیست جدید دانشگاه های مورد تایید روسیه سال 2026 اعلام خواهد شد. در حال حاضر در لیست موجود دانشگاه سچنوا در دانشگاه های تایید روسیه قرار ندارد. البته رایزنی شده که وارد لیست بشه و از طرف سفارت هم خیلی پیگیری شده اما باید دید آیا لیست جدید اعلام خواهد شد یا خیر

 7. چرا چرخشی شده دانشگاه های تائید شده در مسکوآیا دلیل خاصی دارد یا به خاطر فرزندان آقا زاده میباشد که بصورت چرخشی مورد تائید وزرات بهداشت و درمان ایران است

  1. بعضی از دانشگاه ها مسکو مثل سچینوا به علت تخلف ها از سمت خود دانشگاه در سالهای گذشته موقت از لیست خارج شدن. اما قول دادن در لیست جدیدی که صادر بشه دوباره به لیست برگردن

 8. سلام وقت بخیر
  برای ورود به کورس اصلی باید مدرک A2 را داشته باشیم و یا حین تحصیل سال اول هم امکان آزمون A2 دادن برای امسال امکان پذیر هست
  ممنون

  1. طبق بخشنامه باید مدرک آ2 قبل از کورس اصلی گرفته بشه. البته سال گذشته به دانشجویان اجازه داده شده که تا پایان سال اول مدرکشون و بگیرن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.