دانشگاه دولتی تومسک

4.6
(8)

Tomsk State University

دانشگاه دولتی تومسک

 

🏛سال تاسیس دانشگاه تومسک : ۱۸۷۸ میلادی

🧑‍🎓  تعداد دانشجویان دانشگاه تومسک : ۳۱۷۷۲ / 👩🏻‍🎓تعداد دانشجویان خارجی: ۴۹۵۰

⚛️ تعداد رشته اصلی: ۱۱ / تعداد دانشکده: ۱۲۴

👩🏻‍🏫  تعداد اساتید: ۲۶۰۰ / اساتید خارجی: ۱۹۰

🧑‍🎓  ظرفیت دانشجواین خارجی: لیسانس: ۱۶۵ / فوق لیسانس: ۱۷۰ / متخصص: ۱ / آماده سازی کادر مجرب: ۹۰

🔰 تعداده دوره های اختصاصی دانشجویان خارجی: پادفک: ۲ / زبان روسی: ۱ / دوره های کوتاه مدت: ۴۵

دانشگاه تومسک که نام کامل آن دانشگاه دولتی تومسک می باشد یکی از دانشگاه های برتر روسیه بوده همه در اکثر سیستم های رتبه بندی معتبر جهان همواره جزو ۵ دانشگاه برتر این کشور است.

سال تاسیس دانشگاه دولتی تومسک به سال ۱۸۷۸ میلادی بر می گردد و یکی از قدیمی ترین دانشگاه های روسیه محسوب می شود.

دانشگاه دولتی تومسک در لیست ۵-۱۰۰ قرار دارد و مطابق با اهداف این برنامه باید خود را در در بین ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار دهد.

دانشجویان خارجی در این دانشگاه همانند دانشجویان روس، این امکان را دارند که از بورسیه ها و طرح های علمی مختلف استفاده نمایند. 

مقطع کارشناسی دانشگاه تومسک روسیه به زبان روسی

رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه تومسک به زبان روسی 

مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تومسک به زبان روسی 

مقطع فوق لیسانس و دکترا دانشگاه تومسک به زبان انگلیسی

مقطع دکتری دانشگاه تومسک به زبان روسی

 

مقطع کارشناسی دانشگاه تومسک به زبان روسی

رشته تحصیلی شهریه سالانه به دلار
ریاضیات ۳۰۰۰
مبانی کامپیوتر ۳۰۰۰
مکانیک ۳۰۰۰
علوم کامپیوتر ۳۰۰۰
مدیریت کامپیوتر ۳۰۰۰
فیزیک ۳۰۰۰
رادیو فیزیک ۳۰۰۰
هیدرومتئورولوژی ۳۰۰۰
محصیط زیست ۳۰۰۰
زیست شناسی ۳۰۰۰
خاک شناسی ۳۰۰۰
فناوری اطلاعات ۳۰۰۰
مهندسی نرم افزار ۳۰۰۰
فوتونیک ۳۰۰۰
فناوری لیزری ۳۰۰۰
مبانی مکانیک ۳۰۰۰
مکاترونیک و رباتیک ۳۰۰۰
فیزیک فنی ۳۵۰۰
هیدرودینامیک ۳۵۰۰
مدیریت کیفیت ۳۰۰۰
نوآوری ۳۰۰۰
جنگل داری ۳۰۰۰
کشاورزی ۳۰۰۰
روانشناسی ۳۰۰۰
اقتصاد ۳۰۰۰
مدیریت نیروی کار ۳۰۰۰
جامعه شناسی ۳۰۰۰
حقوق ۳۰۰۰
سیاست ۳۰۰۰
روابط بین الملل ۳۰۰۰
تبلیغات و روابط عمومی ۳۰۰۰
روزنامه نگاری ۳۰۰۰
نشریات ۳۰۰۰
علوم پرورشی ۳۰۰۰
فلسفه ۳۰۰۰
زبان شناسی ۳۰۰۰
مبانی زبان ۳۰۰۰
تاریخ ۳۰۰۰
اسناد و آرشیو ۳۰۰۰
انسان شناسی قومی ۳۰۰۰
ورزش ۳۰۰۰
فرهنگ شناسی ۳۰۰۰
موزه داری ۳۰۰۰
کتابداری ۳۰۰۰
دیزاین و مد ۵۰۰۰
امنیت کامپیوتر ۳۰۰۰
روانشانسی بالینی ۳۰۰۰

مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تومسک به زبان روسی

رشته تحصیلیشهریه سالانه به دلار
ریاضیات۳۰۰۰
ریاضیات و اطلاعات کاربردی۳۰۰۰
مکانیک و مدل ریاضی۳۰۰۰
مبانی فناوری اطلاعات۳۰۰۰
فیزیک۳۴۰۰
رادیو فیزیک۳۴۰۰
شیمی۳۴۰۰
جغرافیا۳۴۰۰
هیدرومتئورولوژی۳۴۰۰
محیط زیست۳۴۰۰
زیست شناسی۳۴۰۰
خاک شناسی۳۴۰۰
سیستم فناوری اطلاعات۳۴۰۰
مبانی اطلاعات۳۴۰۰
مهندسی نرم افزار۳۴۰۰
فناوری نوری۳۴۰۰
مکاترونیک۳۴۰۰
فیزیک فنی۳۴۰۰
هیدرودینامیک۳۴۰۰
مدیریت کیفیت۳۴۰۰
نواوری۳۴۰۰
جنگداری۳۴۰۰
کشاورزی۳۴۰۰
روانشانسی۳۱۰۰
مدیریت نیروی کار۳۱۰۰
مدیریت دولتی۳۱۰۰
اقتصاد۳۱۰۰
جامعه شناسی۳۱۰۰
حقوق۳۱۰۰
سیاست۳۱۰۰
روابط بین الملل۳۱۰۰
تبلیغات و روابط عمومی۳۱۰۰
روزنامه نگاری۳۱۰۰
علوم پرورشی۳۱۰۰
زبان شناسی۳۱۰۰
مبانی زبان شناسی۳۱۰۰
تاریخ۳۱۰۰
انسان شناسی۳۱۰۰
فلسفه۳۱۰۰
فرهنگ شناسی۳۱۰۰
ورزش۳۱۰۰
موزه داری۳۱۰۰
دیزاین۵۵۰۰

مقطع دکترا دانشگاه تومسک – روسی

رشته تحصیلیشهریه سالانه به دلار
ریاضیات و مکانیک۳۵۰۰
علوم کامپیوتر۳۵۰۰
فیزیک و نجوم۳۵۰۰
علوم شیمی۳۵۰۰
زمین شناسی۳۵۰۰
زیست شناسی۳۵۰۰
اطلاعات و محاسبات۳۵۰۰
امنیت فناوری اطلاعات۳۵۰۰
علوم فیزیک فنی۳۵۰۰
جنگل داری۳۵۰۰
روانشاسی۳۵۰۰
اقتصاد۳۵۰۰
حقوق۳۵۰۰
سیاست۳۵۰۰
علوم پرورشی۳۵۰۰
زبان و ادبیات۳۵۰۰
تاریخ و باستان شناسی۳۵۰۰
فلسفه و دین شناسی۳۵۰۰
ورزش۳۵۰۰
فرهنگ شناسی۳۵۰۰

مقطع دکترا دانشگاه تومسک – انگلیسی

رشته تحصیلیشهریه سالانه به دلار
ریاضیات و مکانیک۵۸۰۰
علوم کامپیوتر۵۸۰۰
فیزیک و نجوم۶۲۰۰
علوم شیمی۶۲۰۰
زمین شناسی۶۲۰۰
زیست شناسی۶۲۰۰
اطلاعات و محاسبات۶۲۰۰
امنیت فناوری اطلاعات۶۲۰۰
علوم فیزیک فنی۶۲۰۰
جنگل داری۶۲۰۰
روانشاسی۶۲۰۰
اقتصاد۸۵۰۰
حقوق۵۸۰۰
سیاست۵۸۰۰
علوم پرورشی۵۸۰۰
زبان و ادبیات۵۸۰۰
تاریخ و باستان شناسی۵۸۰۰
فلسفه و دین شناسی۵۸۰۰
ورزش۶۳۰۰
فرهنگ شناسی۵۸۰۰