Rusdanesh

دانشگاه هسته ای مسکو MEPHI

دانشگاه هسته ای مسکو روسیه

دانشگاه هسته ای مسکو که نام اختصاری آن می فی است یکی از دانشگاه های برتر روسیه است که در شاخه دانشگاه های ملی تحقیقاتی روسیه قرار دارد. دانشگاه هسته ی مسکو در سال 1942 تاسیس شد و در حال حاضر حدود 7200 دانشجو در آن مشغول به تحصیل می باشند. از نکات جالب در مورد این دانشگاه این است که در محوطه دانشگاه هسته ای روسیه مرکز تحقیقاتی راکتور استخری قرار داد. این دانشگاه ارتباط مستقیم و نزدیک با سازمان هسته ای روسیه و آژانس بین المللی انرژی اتمی دارد. این دانشگاه در رتبه بندی جهانی یکی از 100 دانشگاه برتر دنیا در حوزه فیزیک می باشد.

در این صفحه می خوانید

دانشگاه هسته ای مسکو

همانطور که از نامش پیداست در دانشگاه هسته ی مسکو بیشتر در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای امکان تحصیل وجود دارد. و همانطور که می دانید به خاطر حساسیتی که ایران در دنیا در بحث انرژی هسته ی دارد بهتر است قبل از اقدام برای ادامه تحصیل در این دانشگاه مطمئن شوید که شما به عنوان شهروند ایرانی آیا امکان تحصیل در رشته مورد نظر را دارید یا خیر. چرا که در بعضی از رشته های ارائه شده در این دانشگاه برای شهروندان خارجی (نه تنها شهروندان ایران) محدودیتهایی وجود دارد.

رشته های دانشگاه هسته ای مسکو

به طور کلی در دانشگاه هسته ای روسیه امکان تحصیل در رشته های زیر وجود دارد:

امنیت هسته ای – فیزیک فضا – تکنولوژی هسته ای – مدلسازی پروسه های فیزیکی – سیستم هدایت – آنالیز مجازی – فیزیک ذرات بنیادی – شناخت مواد – انرژی هسته ای – علوم فضایی – امنیت پرتو – فیزیک حرارتی – سوخت هسته ای – راکتورهای هسته ای نسل جدید – علوم پایه – علوم کامپیوتر

انتخاب رشته و تقسیم بندی سطوح آموزش در حوزه هسته ای در دانشگاه هسته ی مسکو نیز در نوع خود جالب و منحصر به فرد است. دانشجویان در این دانشگاه در دوره کارشناسی در ابتدا یکی از سه رشته : فیزیک نیادی – انرژی اتمی – شناخت مواد را انتخاب می کنند. در دو سا اول مقطع کارشناسی بیشتر دروس عمومی آموزش داده می شود. در پایان سال دو باید از بین 9 رشته یک رشته تخصصی تر را انتخاب کنند. این رشته ها به خاطر تخصصی تر شدن تنوع بیشتری پیدا می کنند. در دوره کارشناسی ارشد 18 رشته می شود و در دوره دکتر به بیش از 60 گرایش اختصاصی تقسیم می شود که دانشجو یکی از این رشته ها را انتخاب می کند.

انستیتو فیزیک هسته ای و تکنولوژی

در انستیتو فیزیک هسته ای و تکنولوژی دانشگاه می فی مسکو امکان تحصیل در رشته های زیر وجود دارد

فیزیک هسته ای و تکنولوژی – مقطع کارشناسی – شهریه در سال 350 هزار روبل

فیزیک هسته ای و تکنولوژی – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه در سال 380 هزار روبل

شناخت مواد و فناوری مواد – کارشناسی – شهریه 340 هزار روبل در سال

شناخت مواد و فناوری مواد – کارشناسی ارشد – شهریه 330 هزار روبل در سال

انرژی هسته ای و فیزیک حرارتی – مقطع کارشناسی – شهریه 350 هزار روبل در سال

انرژی هسته ای و فیزیک حرارتی – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 380 هزار روبل در سال

انستیتو تکنولوژی لیزر و پلاسما

در انستیتو تکنولوژی لیزر و پلاسما امکان تحصیل در رشته های زیر وجود دارد:

مبانی ریاضی و اینفورماتیک – مقطع کارشناسی – شهریه 310 هزار روبل در سال

مبانی ریاضی و اینفورماتیک – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 300 هزار روبل در سال

 میانی ریاضی و فیزیک – مقطع کارشناسی – شهریه 340 هزار روبل

میانی ریاضی و فیزیک – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 330 هزار روبل

ماشین سازی – مقطع کارشناسی – شهریه 340 هزار روبل در سال

ماشین سازی – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 330 هزار روبل در سال

فناوری لیزر – مقطع کارشناسی – شهریه 340 هزار روبل در سال

فناوری لیزر – مقطع کارشناسی – شهریه 330 هزار روبل در سال

پلاسما سطح بالا – مقطع کارشناسی – شهریه 350 هزار روبل در سال

پلاسما سطح بالا – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 380 هزار روبل در سال

فوتونیک و انفوماتیک نوری – مقطع کارشناسی – شهریه 340 هزار روبل در سال

فوتونیک و انفوماتیک نوری – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 330 هزار روبل در سال

فیزیک فنی – مقطع کارشناسی – شهریه 350 هزار روبل در سال

اسنتیتو فیزیک و مهندسی و زیست پزشکی

فیزیک – مقطع کارشناسی – شهریه 360 هزار روبل در سال

فیزیک – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 330 هزار روبل در سال

سیستم ها و فناوری های بیوتکنیکی – مقطع کارشناسی – شهریه 360 هزار روبل در سال

سیستم ها و فناوری های بیوتکنیکی – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 330 هزار روبل در سا

تکنولوژی شیمی – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 330 هزار روبل در سال

رشته پزشکی برای دانشجویان خارجی – مقطع دکتری پزشکی – شهریه 500 هزار روبل در سال

انستیتو نانو تکنولوژی و الکترونیک ، استپینترونیک و فوتونیک

مبانی ریاضی و فیزیک – مقطع کارشناسی – شهریه 340 هزار در سال

مبانی ریاضی و فیزیک – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 330 هزار در سال

الکترونیک و نانو الکترونیک – مقطع کارشناسی – شهریه 340 هزار روبل در سال

الکترونیک و نانو الکترونیک – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 330 هزار روبل در سال

فوتونیک انفورماتیک نوری – مقطع کارشناسی – شهریه 340 هزار روبل در سال

فوتونیک انفورماتیک نوری – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 330 هزار روبل در سال

انستیتو سیستم های سایبرنتیک هوشمند

مبانی ریاضی و انفورماتیک – مقطع کارشناسی – شهریه 310 هزار روبل در سال

کامپیوتر (آی تی ) – مقطع کارشناسی – شهریه 340 هزار روبل در سال

مهندسی نرم افزار – مقطع کارشناسی – شهریه 340 هزار روبل در سال

امنیت اطلاعات – مقطع کارشناسی – شهریه 340 هزار روبل در سال

مبانی ریاضی و انفورماتیک – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 300 هزار روبل در سال

کامپیوتر (آی تی ) – مقطع کارشناسی  ارشد – شهریه 330 هزار روبل در سال

مهندسی نرم افزار – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 330 هزار روبل در سال

امنیت اطلاعات – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 330 هزار روبل در سال

انستیتو فناوری مالی و امنیت اقتصادی هسته ای مسکو

امنیت اطلاعات – مقطع کارشناسی – شهریه 312 هزار روبل در سال

اقتصاد – مقطع کارشناسی – شهریه 270 هزار روبل در سال

انفورماتیک تجارت – مقطع کارشناسی – شهریه سالی 312 هزار روبل

امنیت اطلاعات – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 330 هزار روبل در سال

اقتصاد – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 300 هزار روبل در سال

انفورماتیک تجارت – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه سالی 300 هزار روبل

انستیتو روابط بین الملل دانشگاه هسته ای مسکو

روابط بین الملل – مقطع کارشناسی – شهریه 290 هزار روبل در سال

روابط بین الملل – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 300 هزار روبل در سال

انستیتو سیستم های هوشمند فیزیک و فناوری

فیزیک هسته ای و فناوری – مقطع کارشناسی – شهریه 350 هزار روبل در سال

ماشین سازی – مقطع کارشناسی – شهریه 340 هزار روبل در سال

اتوماسیون پروسیه فنی – مقطع کارشناسی – شهریه 340 هزار روبل در سال

مکاترونیک و رباتیک – مقطع کارشناسی – شهریه 340 هزار روبل در سال

فیزیک هسته ای و فناوری – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 330 هزار روبل در سال

ماشین سازی – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 330 هزار روبل در سال

اتوماسیون پروسیه فنی – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 330 هزار روبل در سال

مکاترونیک و رباتیک – مقطع کارشناسی ارشد – شهریه 330 هزار روبل در سال

فیلم تاریخچه دانشگاه هسته ای مسکو به زبان انگلیسی

جهت کسب اطلاعات تکمیلی درباره تحصیل در روسیه می توانید با مشاورین موسسه روس دانش تماس بگیرید و یا به صورت حضوری به دفتر تهران مراجعه کنید. مشاوره کاملا رایگان می باشد. 

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.