دانشگاه رودن – دوستی ملل روسیه

4.5
(4)

Peoples’ Friendship University of Russia

سال تاسیس دانشگاه رودن مسکو : ۱۸۹۹ میلادی

 تعداد دانشجویان: ۳۱۷۷۲ / تعداد دانشجویان خارجی: ۴۹۵۰

  تعداد رشته اصلی: ۱۱ / تعداد دانشکده: ۱۲۴

  تعداد اساتید: ۲۶۰۰ / اساتید خارجی: ۱۹۰

  ظرفیت دانشجواین خارجی: لیسانس: ۱۶۵ / فوق لیسانس: ۱۷۰ / متخصص: ۱ / آماده سازی کادر مجرب: ۹۰

تعداده دوره های اختصاصی دانشجویان خارجی: پادفک: ۲ / زبان روسی: ۱ / دوره های کوتاه مدت: ۴۵


دانشگاه رودن مسکو – دوستی ملل

دانشگاه رودن مسکو یکی از معتبر ترین و بزرگترن دانشگاه های روسیه است. همه ساله بیش از ۱۰ هزار دانشجوی خارجی در آن مشغول به تحصیل هستند. این دانشگاه از لحاظ تعداد دانشجوی خارجی در بین دانشگاه هاری روسیه مقام اول را دارد.

دانشگاه رودن یک دانشگاه جامع محسوب می شود و تنوع رشته و گرایش در آن بسیار زیاد است. این دانشگاه در طرح ۵-۱۰۰ قرار دارد. و در بین دانشگاه های که در این لیست هستند در سال گذشته بیشترین رشته را داشته است. طرح ۵-۱۰۰ طرحی است که در برنامه کوتاه مدت باید ۵ دانشگاه روسیه را در بین ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار دهد.

دانشکده های دانشگاه رودن مسکو

 • دانشکده کشت و فن آوری
 • دانشکده مشکلات پزشکی
 • دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
 • دانشکده مهندسی
 • دانشکده پزشکی
 • دانشکده داروسازی
 • دانشکده علوم
 • دانشکده زبانشناسی
 • دانشکده محیط زیست
 • دانشکده اقتصاد
 • دانشکده حقوق
 • دانشکده تحقیقات علمی گرانش و کیهان‌شناسی
 • دانشکده تحقیقات فنی و اقتصادی
 • دانشکده زبان‌های خارجی
 • دانشکده اقتصاد جهانی و کسب و کار
 • دانشکده کشاورزی

تحصیل به زبان انگلیسی

در دانشگاه دوستی ملل در خیلی از رشته ها امکان تحصیل به زبان انگلیسی نیز وجود دارد. به طور مثال در رشته های زیر

 • مهندسی عمران
 • اقتصاد
 • حقوق
 • مدیریت
 • زبان شناسی
 • روزنامه نگاری
 • فیزیک
 • شیمی
 • ریاضیات
 • کشاورزی
 • اکولوژی و استفاده از طبیعت
 • روابط بین الملل

پادفک دانشگاه رودن مسکو

همه ساله در این دانشگاه دوره پادفک هم برگزار میشود. دانشجویان خارجی که تصمیم به ادامه تحصیل به زبان روسی را دارند در این دوره زبان روسی را فرا می گیرند. دوره های پادفک این دانشگاه یک ساله و یک و نیم ساله است.