دانشگاه رودن – دوستی ملل روسیه 4 (29)

اعزام دانشجو به روسیه

دانشگاه رودن مسکو – دوستی ملل دانشگاه رودن مسکو یکی از معتبر ترین و بزرگترن دانشگاه های روسیه است. همه ساله بیش از ۱۰ هزار دانشجوی خارجی در آن مشغول به تحصیل هستند. این دانشگاه از لحاظ تعداد دانشجوی خارجی در بین دانشگاه هاری روسیه مقام اول را دارد. دانشگاه رودن یک دانشگاه جامع محسوب […]

دانشگاه الکتروتکنیک سن پترزبورگ 4 (8)

اعزام دانشجو به روسیه

دانشگاه الکترونیک سن پترزبورگ «لتی» یکی از دانشگاه های پیشرو فنی در روسیه است. دانشگاه لتی الاخصوص در حوزه رادیو الکترونیک و فناوری ارتباطات  و مدیریت اطلاعات و همچنین حوزه فناوری اطلاعات در خدمت انسان و محیط زیست یکی از بهترین و شناخته ترین دانشگاه های در روسیه می باشد. این دانشگاه در کارنامه خود […]

دانشگاه دولتی تومسک 4.6 (8)

اعزام دانشجو به روسیه

  رشته تحصیلی شهریه سالانه به دلار ریاضیات ۳۰۰۰ ریاضیات و اطلاعات کاربردی ۳۰۰۰ مکانیک و مدل ریاضی ۳۰۰۰ مبانی فناوری اطلاعات ۳۰۰۰ فیزیک ۳۴۰۰ رادیو فیزیک ۳۴۰۰ شیمی ۳۴۰۰ جغرافیا ۳۴۰۰ هیدرومتئورولوژی ۳۴۰۰ محیط زیست ۳۴۰۰ زیست شناسی ۳۴۰۰ خاک شناسی ۳۴۰۰ سیستم فناوری اطلاعات ۳۴۰۰ مبانی اطلاعات ۳۴۰۰ مهندسی نرم افزار ۳۴۰۰ فناوری […]