شرایط تحصیل در رشته زبان روسی در روسیه 4.9 (26)

شرایط تحصیل در رشته زبان روسی در روسیه

تعداد قابل توجهی از دانشجویان خارجی که برای تحصیل به روسیه می آینده با هدف تحصیل در رشته زبان روسی در روسیه است. قطعا بهترین جا برای یادگیری زبان روسی و تحصیل در این رشته خود کشور روسیه و دانشگاه های معتبر این کشور است. ما در این مقاله به این مطلب می پردازیم که […]

شرایط تحصیل در رشته اقتصاد در روسیه 5 (29)

شرایط تحصیل در رشته اقتصاد در روسیه

یکی از رشته هایی که در حال حاضر برای دانشجویان ایرانی میتواند آینده شغلی مناسبی داشته باشد تحصیل در رشته اقتصاد در روسیه است. با توجه به روابط رو به گسترش بین ایرانی و روسی و بعد از این که ایران به عضویت بریکس و اتحادیه شانگهای درآمد نیاز به متخصصان این حوزه بیشتر از […]