مهاجرت تحصیلی به روسیه – اقامت و کار در روسیه 4.8 (1854)

مهاجرت تحصیلی به روسیه

شرایط مهاجرت تحصیلی به روسیه در چند سال اخیر خیلی مورد توجه متقاضیان به تحصیل در خارج از کشور قرار گرفته است. مهاجرت به روسیه برای تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی بیشترین متقاضی را دارند. اعتبار بالای دانشگاه های روسیه ، سهولت رفت و آمد ، پایین بودن هزینه مهاجرت تحصیلی به روسیه […]