هزینه تحصیل در روسیه به تومان 2022 4.9 (9750)

هزینه تحصیل در روسیه

نام دانشگاه شهریه به روبل شهریه به دلار شهریه به تومان لومونسف 420,000 6,000 150,000,000 سماشکو مسکو 250,000 3,500 88,000,000 شچنوا مسکو 255,000 3,500 88,000,000 نووسیبیرسک 315,000 4,500 112,000,000 پاولوف سن پترزبورگ 150,000 2,200 55,000,000         نرخ دلار ۲۵ هزار تومان   هزینه تحصیل در رشته های غیر پزشکی در روسیه روسیه […]