ثبت شرکت در روسیه 4.9 (38)

ثبت شرکت در روسیه

ثبت شرکت در روسیه . شهر های مختلف روسیه. شهروندان ایران می توانند به نام خودشون (حتی بدون حضور در روسیه) شرکت تاسیس نمایند. شما بعد از ثبت شرکت به نام خودتون می تواند از شرکت خود برای خودتان دعوتنامه ارسال نمایید و با ویزای کاری به روسیه سفر نمایید. تاسیس شرکت در روسیه : […]