تحصیل پزشکی در روسیه

تحصیل در رشته پزشکی و دندانپزشکی در روسیه

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در روسیه:

  • دانشگاه لومونسف مسکو 
  • دانشگاه سماشکو مسکو
  • دانشگاه سچنوا مسکو
  • دانشگاه نووسیبیرسک
  • دانشگاه پاولوف سن پترزبورگ 

تحصیل در روسیه

تحصیل در روسیه پهناورترین کشور جهان در رشته های پزشکی – دندانپزشکی – دارو سازی- هنر – کامپیوتر – حقوق – اقتصاد – روابط بین الملل و… .بدون نیاز به مدرک زبان و بدون شرط معدل و سن