تحصیل به زبان انگلیسی در روسیه 2023 – 2024 5 (269)

تحصیل در روسیه به زبان انگلیسی

تحصیل به زبان انگلیسی در روسیه همیشه یکی از سوالات مهمی بوده است که کسانی که تمایل به مهاجرت تحصیلی به روسیه را دارند با آن مواجه می شوند. آیا اصلا امکان تحصیل به زبان انگلیسی در روسیه وجود دارد؟ در چه رشته هایی می شود به زبان  انگلیسی در روسیه در آن تحصیل کرد؟ […]