دانشگاه رانهیگس روسیه (ریاست جمهوری) – دانشگاه رانخیگس 4 (14)

اعزام دانشجو به روسیه

اهداف دانشگاه رانهیگس  آموزش و تربیت کادر مجرب و حرفه ای در سطوح مختلف دولتی ساخت استانداردی به عنوان زیربنای فعالیت های اجتماعی-اقتصادی و علوم انسانی ساخت نهاد پشتیبانی علمی بازرسی-تحلیلی برای ارگانهای دولتی این دانشگاه علاوه بر آموزش کادر نهادهای دولتی، دوره های آموزشی پیش نیاز برای دانشجویان خارجی را نیز در برنامه خود […]